Nastěhování / Přestěhování / Vystěhování


Nastěhování

Přidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhovávání, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Kdy a kde

Informace o konkrétním přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na iskam-web.vse.cz dne 15.8. 2020. Adresu koleje naleznete zde.

Pokud máte datum nastěhování na kolej od 25.9. 2020 včetně (dodatečně přidělené ubytování), dostavte se osobně k ubytování na přidělenou kolej k vedoucí koleje ve stanovený den v úředních hodinách, které naleznete zde.

Co si vzít s sebou

 1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)
 2. barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Nemohu se dostavit

Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale nemůžete osobně dostavit, napiště email do kanceláře Centrálního ubytování (ubytovani@vse.cz) nebo přímo vedouví Vaší koleje a jednotlivé případy budou řešeny individuálně.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Platby za kolejné je možné hradit pouze na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 12000 Kč. Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným prostřednictvím elektronického formuláře. Pro vložení čísla účtu je nutné uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě.

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu.
 2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, minimální měsíční limit 12000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit v bance.
 3. dostatek peněz na účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování

Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování.

Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo

Po podpisu smlouvy obdržíte na recepci klíč od přiděleného pokoje, ložní prádlo, v případě potřeby čip za vratnou zálohu 300,- Kč.

Převzetí pokoje

Po podpisu smlouvy o ubytování, převzetí klíčů a ložního prádla následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj a jeho vybavení, zda je v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ještě v tento den vyplňte a odevzdejte pověřenému pracovníkovi (obvykle ten, kdo Vám Závadový list předal) Závadový list, do kterého zapište zjištěné závady. Za závady nezapsané v Závadovém listu zodpovídáte vy. Pokud Závadový list neodevzdáte ještě v den nastěhování, hrubě tím porušíte smlouvu o ubytování.

Plynulý přechod z letního ubytování

Pokud jste přes léto ubytovaný/á na koleji VŠE a bylo Vám přiděleno ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok 2019/2020, pak v období mezi koncem letního ubytování a nástupem na kolej můžete v tomto mezidobí bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Tímpádem tedy není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) je možné si domluvit s vedoucí té koleje, kde budete v září nastupovat k ubytování na akademický rok.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že získaného ubytování nehodláte využít, oznamte tuto skutečnost do kanceláře centrálního ubytování emailem ze své školní emailové adresy nebo osobně v kanceláři centrálního ubytování (prokázání totožnosti nutné). Termíny naleznete v harmonogramu ubytování. Na následující způsoby odmítnutí ubytování nebude z důvodu ochrany ubytovaných osob brán zřetel: telefonické oznámení, email z jiné než z vlastní školní emailové adresy, vzkaz přes kamaráda/známého/rodiče/příbuzného, dopis.


Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!


Vystěhování

  1. V dostatečném předstihu před vystěhováním se student zapíše na recepci – jméno, číslo pokoje a čas požadovaného vystěhování dle připraveného harmonogramu.
  2. Zkontrolujte si, zda nedlužíte kolejné, abyste předešli problémům. Platby si můžete zkontrolovat na webu iskam-web.vse.cz. V případě jakéhokoliv dluhu je potřeba na recepci částku uhradit platební kartou nebo v hotovosti, jinak není možné se vystěhovat.
  3. Pokoj bude řádně uklizen, a to:
   • vynesete veškeré odpadky, na pokoji ani ve společných prostorách nesmí cokoli zůstat,
   • dveře a nábytek budou zbaveny nálepek a nápisů,
   • nábytek bude v původním umístění (začátek ubytování),
   • utřete prach (stůl, skříně, poličky, úložné prostory), vytřete podlahu,
   • umyjete WC, sprchový kout, umyvadla, kuchyňku (skříňky, vařič, dřez, pracovní plochu),
   • lednice bude vymytá a ODMRAŽENÁ!!!

Celé společné prostory buňky musí být uklizeny při odjezdu každého jednotlivého studenta.

 1. V případě, že je pokoj uklizený, ložní prádlo odevzdané, vybavení v naprostém pořádku a klíče vráceny na recepci, bude Vám vrácen depozit na účet, který jste si zadal/a do systému ISKAM. V případě, že je pokoj neuklizený a vybavení poškozené, je část depozitu použita na úhradu úklidu nebo škody dle ceníku SÚZ VŠE.
 2. Po vystěhování ze systému se již nemůžete vrátit na pokoj. Pokoje jsou po vrácení klíčů zaměstnancem koleje uzamčeny. Depozit se vrací vždy na bankovní účet, zkontrolujte tedy, zda máte v systému ISKAM uvedené číslo bankovního účtu. Dle VUP má kolej na vrácení depozitu až 30 dnů.

Při vystěhování počítejte s tím, že se mohou tvořit fronty. Celý proces vystěhování může trvat až 30 minut. Vystěhovat se musíte před ukončením ubytovací smlouvy nebo v den jejího zániku.

Postup při vystěhování

A. Student, který odjíždí v úředních hodinách
 1. Přineste si s sebou zapůjčené povlečení (povlak na polštář, povlak na deku, prostěradlo), které na místě odevzdáte. Lampička, deka a polštář zůstávají na pokoji.
 2. Po zkontrolování pokoje půjdete do kanceláře pro studijní záležitosti s podepsaným protokolem o vystěhování, kde odevzdáte kolejní průkaz a klíče.
B. Student, který odjíždí mimo úřední hodiny nebo během akademického roku
 1. Vystěhování mimo úřední hodiny je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucí nebo zástupkyní koleje.
 2. Kontrolu pokoje může provést pouze vedoucí koleje nebo  zástupkyně.
 3. Na recepci si s sebou přineste zapůjčené povlečení (povlak na polštář, povlak na deku, prostěradlo), které na místě odevzdáte. Lampička, deka a polštář zůstávají na pokoji.
 4. Po zkontrolování pokoje odevzdáte podepsaný protokol, kolejní průkaz a klíče.