Nastěhování / Přestěhování / Vystěhování

Vystěhování

Přestěhování

Nastěhování


Nastěhování

Přidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhování, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Kdy a kde

Informace o konkrétním přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na iskam-web.vse.cz dne 15.8. 2020. Adresu koleje naleznete zde.

Pokud máte datum nastěhování na kolej od 25.9. 2020 včetně (dodatečně přidělené ubytování), dostavte se osobně k ubytování na přidělenou kolej k vedoucí koleje ve stanovený den v úředních hodinách, které naleznete zde.

Co si vzít s sebou

 1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)

Nemohu se dostavit

Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale nemůžete osobně dostavit, napište email do kanceláře Centrálního ubytování (ubytovani@vse.cz) nebo přímo vedoucí Vaší koleje a jednotlivé případy budou řešeny individuálně.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Platby za kolejné je možné hradit pouze na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 12000 Kč. Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným prostřednictvím elektronického formuláře. Pro vložení čísla účtu je nutné uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě.

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu.
 2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, minimální měsíční limit 12000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit v bance.
 3. dostatek peněz na účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování

Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování.

Klíče, ložní prádlo

Po podpisu smlouvy obdržíte na recepci klíč od přiděleného pokoje, v případě potřeby čip za vratnou zálohu 300,- Kč. Ložní prádlo je připravené na pokojích.

Převzetí pokoje

Po podpisu smlouvy o ubytování, převzetí klíčů následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj a jeho vybavení, zda je v řádném a k užívání způsobilém stavu.

Plynulý přechod z letního ubytování

Pokud jste přes léto ubytovaný/á na koleji VŠE a bylo Vám přiděleno ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok 2019/2020, pak v období mezi koncem letního ubytování a nástupem na kolej můžete v tomto mezidobí bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Tím pádem tedy není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) je možné si domluvit s vedoucí té koleje, kde budete v září nastupovat k ubytování na akademický rok.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že získaného ubytování nehodláte využít, oznamte tuto skutečnost do kanceláře centrálního ubytování emailem ze své školní emailové adresy nebo osobně v kanceláři centrálního ubytování (prokázání totožnosti nutné). Termíny naleznete v harmonogramu ubytování. Na následující způsoby odmítnutí ubytování nebude z důvodu ochrany ubytovaných osob brán zřetel: telefonické oznámení, email z jiné než z vlastní školní emailové adresy, vzkaz přes kamaráda/známého/rodiče/příbuzného, dopis.


Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!


Vystěhování:

Pokud nemáte navazující letní ubytování na Palachově koleji, tak upozorňujeme, že do pátku 30.6.2023 do 10:00hod musí být Váš pokoj předán!

Vystěhování pro Palachovu kolej bude probíhat novou formou viz https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Vystehovani.pdf

Upozorňuje, že zadaný čas je pouze orientační a paní z úklidu může dorazit i se zpožděním. Kancelář vedoucí, kterou najdete v budově D je otevřená po celý den od 8:00hod.

Při vystěhování je nutné:

 • Zadat si tiket na vystěhování přes ISKAM.
 • Uklidit Vaši část pokoje a společné prostory:
  • Setřít prach na stole, skříňkách a podlaze.
  • Nábytek umístit do původního stavu.
  • Zkontrolovat stolní lampičku a židli.
  • Svléknout ložní prádlo.
  • Peřina a polštář musí zůstat složená na posteli.
  • Vynést odpadky.
  • Zkontrolovat stav lednice, popřípadě umýt nebo rozmrazit.
  • Provést úklid kuchyňské linky a koupelny s toaletou.
 • Připravit klíče, popřípadě čipovou kartu pro úklid.

V případě vrácení kauce si zadat bankovní údaje do ISKAMU.

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: